طراحی نرم افزار صفریه

شامل 7 دقیقه انیمیشن 2 بعدی درباره ی حضرت رقیه (س)
زندگانی امام حسن (ع)،امام حسین (ع)،احادیث پیامبر اکرم (ص) و امام رضا (ع)
آموزش کار دستی مذهبی توسط هنرمند زبردست سیما آقای معروف فیضی
سرگرمی های مذهبی
       
طراح و ایده پرداز: امیر فرهاد حکیمی
سال تولید:1392
به سفارش موسسه فرهنگی آموزشی پارسا